Általános Szerződési Feltételek

1.    Általános rendelkezések

1.1.    Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) befolyásolják az adásvételi szerződés feltételeit, valamint a www.pigeonperformance.com weboldalon (a továbbiakban “weboldal”) megjelenő galambokkal (a továbbiakban “galamb”) kapcsolatosan lezárult árverezések feltételeit az alábbi felek között:

OPTIMA 2747 Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-099162
székhely: 2747 Cegléd, Pesti út 81/A., Hungary
telephely: 2700 Cegléd, Pesti út 81/A., Hungary
adószám: 13286813-2-13
EU adószám: HU 13286813

Forint számla: Tűri Norbert
IBAN kód: HU09 6510 0338 1618 1384 0000 0000
SWIFT: TAKBHUHB
bankszámlaszám: 65100338-16181384-00000000 (MBH Bank)

Euro számla:Tűri Norbert
IBAN kód: HU82 6510 0338 5510 2920 0000 0000
SWIFT: TAKBHUHB
bankszámlaszám: 65100338-55102920-00000000 (MBH Bank)

képviselet: Tűri Norbert
e-mail cím: [email protected]
telefonszám: 0036302539309
(a továbbiakban: “OPTIMA 2747”)

és

a vevők (a továbbiakban: “vevő” és “vevők”)

(OPTIMA 2747 és a vevő együtt a továbbiakban “felek”).

Az ÁSZF-ben foglaltak érvényesek az adásvételi szerződés esetén, valamint árverezésnél is, amennyiben erre vonatkozólag más rendelkezés nincsen.

1.2.    Az OPTIMA 2747 bonyolítja le az adásvételi szerződéseket a vevővel a galambok tulajdonosa és eladójaként vagy bizományi ügynökként, amely esetben az OPTIMA 2747 nem a galambok tulajdonosaként értendő.
Amennyiben az OPTIMA 2747 bizományi ügynökként van jelen az adásvételi szerződés megkötésnél, és az árverés megszervezésénél, úgy az OPTIMA 2747 saját nevében jár el, de a galambok tulajdonosainak képviseletében. Ebben az esetben az ÁSZF-ben a galambok tulajdonosára szállítóként (a továbbiakban “szállító” és “szállítók”) történik a hivatkozás.

1.3.    A vevő bármilyen természetes vagy jogi személy is lehet

Ha a vevő olyan természetes személy, aki a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységétől eltérő ügyben jár el, akkor a vevő a 45/2014 (II.20)-as kormányrendelet szerint a fogyasztók és cégek között megkötött szerződések részletes rendelkezései értelmében fogyasztónak minősül. (a továbbiakban: “kormányrendelet”) (a továbbiakban “fogyasztó” és “fogyasztók”) A fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezéseket ezek ÁSZF-ek tartalmazzák.

2.    A weboldalon történő regisztráció

2.1.    A weboldal felhasználói (a továbbiakban “felhasználó” és “felhasználók”) regisztrálhatnak a honlapon.

2.2.    A regisztráció folyamán a Felhasználóknak az alábbi adatokat kell megadniuk, attól függően, hogy ők természetes vagy jogi személyek:

(i)    ha a Felhasználó természetes személy: név, e-mail cím, telefonszám, postacím;
(ii)    ha a Felhasználó jogi személy: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, cégjegyzékszám, Magyar vagy EU adó szám.

2.3.    A regisztrációval a Felhasználók biztosítják, hogy az általuk megadott adat helyes, naprakész és valós.

2.4.     A regisztráció során a Felhasználónak felhasználó nevet és jelszót kell választania. A Felhasználó vállalja, hogy bármilyen változás esetén rögtön frissíti adatát és fenntartja felhasználónevét és jelszavát..

2.5.    Az OPTIMA 2747 regisztráció oldalán egy közvetlenül ezekre az ÁSZF-ekre mutató link és egy jelölőnégyzet található. A jelölőnégyzet bepipálásával a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket az ÁSZF-eket. Az ÁSZF-ek elfogadása a regisztráció előfeltétele.

2.6.    A regisztráció nem kötelezi a Felhasználót galambok megvásárolására.

2.7.    Csak regisztrált Felhasználók vehetnek részt árverésen. A regisztráció nem előfeltétele a galambok megvásárlásának adásvételi szerződés keretén belül (fix áron).

3.    A galambok kínálatának módja

Az OPTIMA 2747 a galambokat fix áron (i) vagy árverés (ii) útján kínálja.

4.    Fix áras adásvételi szerződés

4.1.    Meghívás az árverésre

A galambok megjelentetése a honlapon nem képez jogerős ajánlatot. A galambról készült leírás további tárgyalás alapjául szolgál.

4.2.    Rendelés leadása

4.2.1.    A vevő bármely galambot megrendelheti, amely nincs “eladva” jelöléssel illetve a honlapon (lásd 4.34-es bekezdés). Egy megrendelés egy vagy több galambot is tartalmazhat.

4.2.2.    A Vevőnek a megvásárolni kívánt Galambokat az online kosárba kell helyeznie a “kosárba helyez” gombra kattintva.

4.2.3.    Miután minden megvásárolni kívánt Galamb a Vevő bevásárlókosarába került, a Vevő a megrendelését az ÁSZF-ek elfogadásával és “megrendel” gombra kattintva véglegesíti.

Az OPTIMA 2747 regisztrációs oldalán egy közvetlenül ezekre az ÁSZF-ekre mutató link és egy jelölőnégyzet található. A jelölőnégyzet bepipálásával a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket az ÁSZF-eket.

4.2.4.    A vevő regisztrációval (i) és regisztráció nélkül (ii) is rendelhet.

Ha a Vevő már regisztrált Felhasználó, akkor nem kell újra megadnia az adatait, amit a regisztráció során már megadott.

Amennyiben a Vevő még nem regisztrált a weboldalon, akkor a 2.2 részben foglaltak szerint meg kell adnia az adatait. Az adatok megadása a rendelés során nem egyenlő a regisztrációval. Ebben az esetben, újabb rendelés alkalmával, a Vevőnek ismét meg kell adnia ezeket az adatokat. A Vevők garantálják, hogy a rendelés alkalmával megadott adatok helyesek, naprakészek és valósak.

4.2.5.    A megrendelés alkalmával a Vevő visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a megrendelés tartalmazza azon Galambokat, amelyeket a Vevő meg kíván vásárolni és ezáltal egy jogerős ajánlatot tesz a bevásárló kosarába helyezett galambokra.

4.3.    A megrendelés visszaigazolása

4.3.1.    Az OPTIMA 2747 a Vevői megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül egy automatikus e-mailben visszaigazolja a vevő részére a megrendelést. Az e-mail az alábbi információkat tartalmazza:

(i)    Vevő számlázási adatai
–    ha a Vevő természetes személy: név, postacím,
–    ha a Vevő jogi személy: név, postacím, cégjegyzékszám, nemzeti adószám (ha a Vevő EU vagy nem Magyar állampolgár) vagy EU adó szám (ha a Vevő nem Magyar EU állampolgár),
(ii)    megrendelt galambok és
(iii)    a vásárlással kapcsolatos előzetes számlát (last 4.4. rész).

Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget semmilyen az automatikus levelezési rendszerben felmerülő működési hibákért.

4.3.2.    Ha bármilyen kétség merül fel a megrendeléssel kapcsolatban, az OPTIMA 2747 fenntartja a jogot, hogy a Vevőt e-mail vagy telefon útján felkeresse, hogy ezáltal a megrendelés helyességét ellenőrizze.

4.3.3.    Az adásvételi szerződés a megrendelés visszaigazolásával köttetik meg.

4.3.4.    A megrendelés visszaigazolásával az OPTIMA 2747 vállalja, hogy a weboldalon megrendelt Galambokat “eladva” jelöléssel tünteti fel.

4.4.    Számlázás, fizetés, késedelmes fizetés

4.4.1.    A fizetési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 14 nap (ld. 4.3.1. rész)

4.4.2.    A Vevőnek a számlán szereplő telje vételárat egy részletben kell kifizetnie.

4.4.3.    A Vevő választhat, hogy a megrendelt Galambok vételárát átutalással (i) vagy készpénzben (ii) egyenlíti ki.

4.4.4.    A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor (i) a teljes vételár az OPTIMA 2747 bankszámláján jóváíródik vagy (ii) a vételárat készpénzben az OPTIMA 2747 megkapta.

4.4.5.    Amennyiben a Vevő nem téríti meg a vételárat a 4.4.1 részben megfogalmazottak szerint, akkor az OPTIMA 2747 kamatot számolhat fel. A kamatláb mértéke a 2013-as Polgári Törvénykönyv V. törvényének 6:48-as részében (ha a Vevő vállalat) vagy a 6:155 részében (ha a Vevő nem vállalat) megállapítottak szerint történik.

4.4.6.    Fizetési késedelem esetén, a 4.4.5. részben taglalt következmények mellett, az OPTIMA 2747 fizetési emlékeztetőt küldhet a Vevőnek e-mailen vagy postai úton, megadva az új fizetési határidőt a Vevőnek, ameddig a vételárat és a kamatot ki kell fizetnie.

4.4.7.    Amennyiben a fizetési emlékeztetőben megadott fizetési határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre a vételár, az OPTIMA 2747 visszaléphet az adásvételi szerződéstől (lásd 8.1. rész). Ebben az esetben az OPTIMA 2747 eltávolítja az “eladva” jelölést a weboldalról az érintett galamb esetében, és más Vevőnek értékesítheti a Galambot.

Az OPTIMA 2747 visszalépése esetén, a Vevőnek meg kell térítenie minden, a szerződésszegés követeztében felmerülő költséget és kárt.

4.4.8.    A 4.47. részben leírt eset alapján az OPTIMA 2747 fenntartja a jogot, hogy a Vevő regisztrációját a weboldalon letiltsa vagy elutasítson minden további, az adott Vevő által indított megrendelést. A Vevő kívánságára az OPTIMA 2747 visszaállíthatja a Vevő regisztrációját és engedélyezheti újabb megrendelések indítását a weboldalon.

4.5.    Kézbesítés

4.5.1.    A vételár teljes kifizetése a kézbesítés előfeltétele.

4.5.2.    A szállítás időpontja a vételár kifizetését követő 14 napon belül kell legyen. A felek megállapodnak a szállítás pontos dátumának és idejének feljegyzésében ezen 14 napon belül. Ha a felek nem egyeznek meg a szállítás idejében, akkor a szállítás időpontja a vételár kifizetését követő 14. nap. (Amennyiben ez munkanapra esik. Ha ez a nap nem munkanap, akkor ez a szünnapot megelőző munkanap)

4.5.3.    Ha a vevő bármilyen késleltetést okoz a kézbesítés folyamán, az OPTIMA 2747 értesítést küldhet a vevőnek e-mailen vagy postai útón az új szállítási határidő megadásával. Amennyiben az értesítésben megadott határidőig nem történik meg a kézbesítés, az OPTIMA 2747 visszaléphet az étékesítési és vásárlási megállapodástól (lásd 8.1. rész) Ebben az esetben az OPTIMA 2747 eltávolíthatja az ‘eladva” kiírást a weboldalról az érintett galamb esetében és másik vevőnek értékesítheti a galambot.

Visszalépés esetén a vevőnek meg kell térítenie minden olyan költséget és kárt, ami a késedelem miatt felmerült.

4.5.4.    Az OPTIMA 2747 nem vállalja a galambok szállítását. A vevő átveheti a galambokat az OPTIMA 2747 telephelyén (i) vagy megszervezheti magának a galambok elszállítását. (ii)

4.5.5.    Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy az OPTIMA 2747 telephelyén kívánja átvenni a galambokat, akkor a vevő személyesen vagy meghatalmazott személyen keresztül átveheti azt. A vevőnek vagy a meghatalmazottjának a megfelelő módon bizonyítania kell a galambok átvételének jogát.

A Felek közvetlenül a szállítás előtt közösen ellenőrzik a galambok állapotát.
A Felek rögzítik a Galambok birtoklási jogának átruházására vonatkozó részleteket.
Az OPTIMA 2747 kézbesítéskor átadja a Vevőnek a vételár megfizetését igazoló számlát.

4.5.6.    Amennyiben az Ügyfél szervezi meg a galambok szállítását, akkor az Ügyfél visel minden a szállítással kapcsolatban felmerülő költséget.

Az OPTIMA2747 átadja a Galamb iratait, beleértve a birtoklási jog átruházását és a vételár megfizetésére vonatkozó számlát a fuvarozónak
Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget a fuvarozó mulasztásáért illetve azon károkért, amelyek azt követően keletkeztek, hogy az OPTIMA 2747 átadta a Galambokat a fuvarozónak.

4.5.7.    A Galambok Ügyfélnek vagy fuvarozónak történő átadása napjától az Ügyfél felel a Galambokat ért minden kárért és minden költségért, ami velük kapcsolatban felmerül. Ettől az időponttól fogva a Vevő jogosult a Galambokkal kapcsolatos hasznok élvezetére.

5.    Árverezés

5.1.    Általános rendelkezések

5.1.1.    Az OPTIMA 2747 az ÁSZF-ek által meghatározott feltételek szerint aukciókat szervez.

Az itt használt “árverés” kifejezés nem tévesztendő össze sem a hivatalos árverésekkel (hatóságok által szervezett) sem a nyilvános árveréssel (a kormányrendelet 4. részének 6. pontjában meghatározott, a felek személyes jelenlétével történő értékesítés). Az “árverés” kifejezést itt az árakon alapuló versenyképes szelektív eljárás értelmében használják, és ez megfelel a Polgári Törvénykönyv 6:74-76. részének.

5.1.2.    Egyszerre több árverés is folyhat, de nem ugyan azzal a Galambbal kapcsolatban. A Vevők egyszerre több árverésen is részt vehetnek.

Az árverés saját nevével és az aukció időtartamával (kezdő és befejező időpont) azonosítható.

5.1.3.    Amennyiben az 5. részben meghatározottaktól eltérő rendelkezés nincs, a 4.4 és 4.5. rész kölcsönösen alkalmazható az 5. résznek megfelelően szervezett árverések esetében.

5.2.    Meghívás az árverésre

5.2.1.    Az OPTIMA 2747 48 órával az árverés kezdete előtt kihirdeti és közzéteszi az ezzel kapcsolatos információkat a weboldalon.

A közleményben az OPTIMA 2747 az alábbi információkat teszi nyilvánossá:
–    az árverésen részt vevő Galamb/Galambok leírása,
–    az árverés kezdetének és befejezésének időpontja (hivatkozva az időzónára, amelyben azt érteni kell),
–   az az árverés vége előtt meghatározott időtartam, amelyen belül, ha licitálásra kerül sor az árverés időtartama mennyi idővel hosszabbodik meg, illetve
–    a Galamb/Galambok kezdő licitára.

5.2.2.    Az árverés bejelentése nem alkot jogilag kötelező erejű licitet. Az ilyen jellegű bejelentések a két fél közötti megegyezés tárgyát képezik.

5.3.    Licitálás

5.3.1.    Az árverés folyamán az aukcióval kapcsolatosan megjelenített információkon kívül (lásd 5.2.1. rész) az abban a pillanatban legmagasabb licit is megjelenik a weboldalon az árverésen résztvevő galambok tekintetében. Ha a Vevő be van jelentkezve az oldalon, a láthatja a saját legutolsó licitjét.

5.3.2.    A Vevő a “licit” gombra kattintva licitálhat. A Vevő tudomásul veszi, hogy minden licit visszavonhatatlan és a benyújtást követően a licitet nem módosíthatja vagy javíthatja még akkor sem, ha azt tévedésből nyújtotta be. A licit megtételével a Vevő jogilag kötelező erejű licitet tesz a galambra. A licit érvénytelenné válik, ha a Vevő licitjénél magasabb licitet nyújtanak be.
A vevő teljes körű felelősséget vállal az általa benyújtott valamennyi ajánlatért beleértve azt, hogy az árverés végén képes lesz a licitált árat megfizetni..
5.3.3.    A Vevő csak az aktuális licitnél magasabb licitet tehet.

A Vevő licitének a már meglévő licit értékénél magasabbnak kell lennie, legalább az alábbi táblázatban szereplő mértékben:

 

Ár (tól) – Ft (Forint) Ár (ig) – Ft (Forint) Minimum túllicit – Ft (Forint)
0 100.000 2.000
101.000 200.000 3.000
201.000 500.000 10.000
501.000 1.000.000 30.000
1.000.001 50.000

Például, ha az aktuális licit 100.000 Forint, akkor a Vevő csak 102.000 Forinttal vagy attól magasabb összeggel licitálhat.

5.3.4.    A weboldalon elérhető egy automatikus licitáló funkció. Ennek a funkciónak a segítségével a Vevő beállíthatja, hogy a rendszer licitáljon a nevében, amint egy másik Vevő licitet tesz az általa kiválasztott Galambra. Az automatikus ajánlatnak az aktuális ajánlatnál magasabbnak kell lennie az 5.3.3. részben meghatározottak szerint.

A funkció beállításával a Vevő megadhatja azt a legmagasabb árat, amit a Galambért hajlandó fizetni és így a lehető legmagasabb licitet teheti az automatikus ajánlattételi funkció segítségével.

A Vevő az árverés folyamán bármikor eltávolíthatja az automatikus ajánlattételi funkciót.

Ha kettő vagy több Vevő automatikus licitje megegyezik egymással, akkor a legmagasabb összeget fizetni hajlandó Vevőnek a licitje lesz a következő aktuális licit. Ez az új aktuális licit a második legmagasabb összeget fizetni hajlandó Vevő licitnek összegét növeli az 5.3.3. részben meghatározott növekménnyel.

Például, ha a jelenlegi licit 100.000 Forint és az 1. Vevő a legmagasabb licit összegét 160.000 Forintra állítja be, a 2. Vevő pedig 200.000 Forintra, akkor az új aktuális licit 163.000 Forint lesz.

Ha kettő vagy több Vevő automatikus licitje megegyezik egymással és a lehető legmagasabb ajánlatot hasonlóképpen adták meg, akkor azé a Vevőé lesz az új aktuális licit, aki legelsőnek állította be a legmagasabb lehetséges licitet a felhasználói felületén.

5.3.5.    A Vevő kérheti, hogy a weboldal automatikus e-mail értesítést küldjön a részére, ha egy másik Vevő nagyobb licitet tesz az övénél (Ön túl lett licitálva) Ezt az értesítést a Saját fiók/ Aukcióim menüpont alatt lehet beállítani a “Szeretnék e-mailt kapni, ha túllicitáltak” opció bejelölésével.

A Vevő az automatikus e-mail értesítést bármikor megszüntetheti.
5.3.6.    Amennyiben az árverés vége előtt és az OPTIMA 2747 által meghatározott határidőn belül licit történik, akkor a licitált Galambra vonatkozó árverés időtartama 10 perccel meghosszabbodik. Amennyiben az árverés meghosszabbításának időszakában újabb licit érkezik, a licitált Galambra vonatkozó árverés időtartama az új ajánlattétel időpontjától számítva újabb 10 perccel hosszabbodik meg.

5.3.7.    Az árverés végén az OPTIMA 2747 közzéteszi az aukció végeredményét a weboldalon.

5.4.    Az árverés eredményeinek megerősítése

5.4.1.    Az árverés eredményeinek közzétételét követő 1 munkanapon belül az OPTIMA 2747 automatikus e-mailt küld annak a Vevőnek, akinek az ajánlata a legmagasabb volt az árverés végén. Az automatikus e-mail az alábbi információkat tartalmazza:

(i)    a Vevő számlázási adatai
–    ha a Vevő természetes személy: név, postacím,
–    ha a Vevő jogi személy: név, postacím, cégjegyzékszám, nemzeti (ha a Vevő magyar vagy nem EU-s rezidens) vagy EU-adószám (ha a Vevő Magyarországon kívül található EU rezidens),
(ii)    a Galamb, amelyre az ajánlatot benyújtották, és
(iii)    a galamb vételével kapcsolatos számla.

Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget semmilyen az automatikus levelezési rendszerben felmerülő működési hibákért.

5.4.2.    Az alábbi ÁSZF-ekben foglalt feltételek mellett megkötött Galambbal kapcsolatos szerződés a jelen ajánlati ár alapján köttetik meg (az árverés végén a Galambokért kínált legmagasabb ajánlati ár) az OPTIMA 2747 és a Vevő között, aki a jelen ajánlatot a megrendelés visszaigazolásával véglegesítette.

5.5.    Fizetés

A fizetési határidő 14 nappal az árverés eredményeinek visszaigazolását követően esedékes az 5.4.1. rész szerint.

6.    Panasz és érdeklődés

6.1.    Amennyiben a Vevő részéről bármilyen panasz vagy kérdés merülne fel az ÁSZF-eket illetően vagy bármi itt szereplő témával vagy a megrendeléssel kapcsolatban úgy felveheti a kapcsolatot az OPTIMA 2747-el.

6.2.    Az OPTIMA 2747 vállalja, hogy ésszerű időn belül, de legkésőbb a panasz vagy kérdés beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol a Vevő megkeresésére.

7.    A felek felelőssége

7.1.    Korlátolt felelősség

7.1.1.    A felelősség korlátozására vonatkozó általános rendelkezések

Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget az adásvételi szerződésben vagy árverésen részt vevő harmadik felek tevékenységéért mint például szállítók, a szállítók bármilyen képviselője vagy partnere, a fizetésbe bevont bankok és harmadik fél fuvarozói..

A Felek nem vállalnak felelősséget a kötelezettségek nem teljesítéséért, hacsak a mulasztás életvesztést, vagy fizikai épségben és egészségben történő károsodást eredményez.

A Felek nem vonhatók felelősségre a késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, amennyiben a késedelem vagy mulasztás olyan véletlen vagy vis major okozta eseményekből származik, amely bekövetkezése nem tulajdonítható nekik.

7.1.2.    A felelősség korlátozására vonatkozó különös rendelkezések

7.1.2.1.    A galambok állapota

Amennyiben az OPTIMA 2747 a Galambok tulajdonosa, akkor meg kell vizsgálnia és mérnie a Galambokat mielőtt megjelenítené őket a weboldalon. Ha az OPTIMA 2747 bizományi ügynökként jár el, akkor vállalja, hogy megvizsgálja és megméri a galambokat a szállítótól történő átvételkor.

Az OPTIMA 2747 vállalja, hogy a Galambokat a weboldalon a vizsgálatoknak és méréseknek megfelelően jelöli, és hogy a Galambokat a weboldalon szereplő leírással és minőséggel összhangban szállítja le.

Az OPTIMA 2747 kizár minden felelősséget a Galambok esetleges egészségügyi problémáival, meddőségével vagy csökkentett termékenységével kapcsolatban, amely azelőtt következett be mielőtt a Galambokat az OPTIMA 2747 tulajdonosként vagy bizományi ügynökként megkapta.

A Vevő a felelős a Galambok esetleges egészségügyi problémáival, meddőségével vagy csökkentett termékenységével kapcsolatban, amelyek a szállítást követően következtek be.

7.1.2.2.    Galambokkal kapcsolatos dokumentáció

Az OPTIMA 2747 vállalja, hogy a Galambokat azok származási bizonyítványával és / vagy családfájával, gyűrűlapjával és / vagy gyűrűjével szállítja a Vevőnek.

Amennyiben az OPTIMA 2747 bizományi ügynökként van jelen az ügyletben, az OPTIMA 2747 vállalja, hogy a fenti dokumentációt csak olyan mértékben adja át a Vevőnek, ahogy azt a szállító az ő rendelkezésére bocsátotta.

Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget a Galambok szállítója vagy korábbi tulajdonosa által rendelkezésre bocsátott dokumentációjának érvényességéért, helyességéért és naprakészségéért.

7.1.1.3.    A vevői megrendelés helyessége

Az OPTIMA 2747 nem vállal felelősséget a Vevő megbízásának helyességéért, különösen a Vevő számlázási adatait és a megrendelt tételeket.

Az Vevők kötelesek gondoskodni arról, hogy az általuk szolgáltatott adatok, különösen a számlázási adatok és a megrendelt tételek pontosak, naprakészek és igazak legyenek.

7.2.    Garancia

Az OPTIMA 2747 nem vállal semmilyen felelősséget a Galambokkal kapcsolatosan.

7.3.    Szavatosság

7.3.1.    Ha az OPTIMA 2747 a szolgáltatás teljesítését nem kielégítően végzi, úgy a Vevő részére biztosítani kell a garancia lehetőségét. A Vevőnek bizonyítania kell, hogy az OPTIMA 2747 a szolgáltatás teljesítését rosszul végezte.

7.3.2.    Az OPTIMA 2747 teljesítése akkor tekinthető rossznak, ha a kézbesített Galambok minősége nem egyezik meg a weboldalon a Galambokról közzétett leírással

Az OPTIMA 2747 teljesítése nem tekinthető rossznak, ha az adásvételi szerződés vagy az árverés pillanatában a Vevő tudatában volt vagy tudatában lehetett volna a problémának.

7.3.3.    A hiba észrevételét követően, a Vevőnek késedelem nélkül értesítenie kell az OPTIMA 2747 Kft-t a problémáról.

7.3.4.    A Vevő garanciához való joga a Galambok kézbesítését követő egy évvel lejár.

A Vevő garanciához való joga a Galambok kézbesítését követő kettő évvel lejár.

7.3.5.    Az OPTIMA 2747 hibás teljesítése esetén a Vevő a vételárral arányosan csökkentést igényelhet a vételárból az alapján, hogy a Galambok étéke mennyivel csökkent a hiba következtében. A bizonyítási kötelezettség a Vevőt terheli a Galambok értékének csökkenése és a vételár csökkenés tekintetében.

A vételár csökkentésének igénylésekor a Vevőnek minden szükséges információt meg kell adnia, ami a megfelelő összegű vételár visszatérítéséhez szükséges (például vevő bankszámla száma).

Az OPTIMA 2747 Kft-nek, a Vevő visszatérítési igényének kézhezvételét követően, 30 napon belül vissza kell térítenie a megfelelő összegű vételárat.

7.3.6.    Amennyiben a Vevő nem megfelelő teljesítés esetén nem kéri a vételár csökkentését, akkor a Vevőnek jogában áll az adásvételi szerződést felbontani. (lásd 8.1. rész)

7.3.7.    A Vevő a garanciához való jogát írott formában gyakorolhatja. (olvasás visszaigazolást küldő regisztrált e-mail vagy normál e-mail által).

8.    Visszamondáshoz való jog

8.1.    Szerződésszegés

8.1.1.    Ha bármelyik Fél szerződésszegést követ el, a másik félnek joga van a már megkötött adásvételi szerződést visszamondani.

8.1.2.    A szerződést szegő Félnek meg kell térítenie minden költséget és kárt, amit a szerződésszegéssel okozott a másik félnek.

8.1.3.    A Felek a visszalépéshez való jogot írásos formában gyakorolhatják. (regisztrált e-mailen keresztül visszaigazolás igénylésével vagy e-mailen).

8.2.    A Fogyasztó visszalépéshez való joga

8.2.1.    A Fogyasztó az ok megnevezése nélkül a Galambok megrendelésétől számított 14 napig élhet a visszalépés jogával. A visszalépés joga akkor tekinthető érvényesnek, ha a Fogyasztó visszalépési szándékát a 14 napos határidőn belül küldi el, még akkor is, ha a kilépési igény nem érkezik meg a megadott határidőn belül. A fogyasztónak bizonyítási kötelezettsége van azzal kapcsolatban, hogy mikor küldte el visszalépési igényét.

8.2.2.    Ha a Vevő visszalép az adásvételi szerződéstől, akkor a Galambokat azonnal, de legkésőbb a visszalépés közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia az OPTIMA 2747 Kft-nek. A Galambok visszaküldése akkor számít határidőn belül teljesítettnek, ha a Veveő a határidő letelte előtt küldi vissza azokat. A Vevőnek csak a visszaszállítás közvetlen költségét kell viselnie, hacsak az Optima 2747 ezt a költséget át nem vállalja.

8.2.3.    A Fogyasztó elállási jogát írásos formában gyakorolhatja. (regisztrált e-mailen keresztül visszaigazolás igénylésével vagy e-mailen).

9.    Felek közötti kommunikáció

Ha nincs ezzel kapcsolatban más megállapodás, a felek közötti kommunikáció írásban történik. (regisztrált e-mailen keresztül visszaigazolás igénylésével vagy e-mailen).

10.    Adatkezelési szabályzat

10.1.    Általános tájékoztató

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelő – OPTIMA 2747 – által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi eljárást, amelynek betartásával, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során különösen ügyel a személyes adatok védelmére és megőrzésére, továbbá a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelési Szabályzat tekintetében az alábbi jogszabályok az irányadók:

–    2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
–    2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
–    2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
–    2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről;
–    2016/679/EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébe történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot betartja annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályok által körülírt módon tiszteletben tartsa a személyhez fűződő jogokat, ill.  a magánszférát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztassa, amelynek megfelelő módon történő közzétételére is egyoldalú kötelezettséget vállal.

10.2.    A Szabályzatban alkalmazott fogalmak és törvényi értelmezések:

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

10.3.    Az adatkezelés alapja

Az adatkezelő tevékenységét azon jogszabályi elv alapján végzi, hogy a személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben jogszabályon, vagy önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapulhat.
Az adatkezelő annak az elvnek mentén jár el, hogy csak azok férhetnek hozzá az érintett személyes adataihoz, akik a jogszabály alapján jogosultak erre, illetve akinek az adott személy hozzájárulást ad.
A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

10.4.    A kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

A személyes adatok rögzítésére kizárólag azt követően kerülhet sor, ha az Adatkezelő az érintett részére az adatkezelés alapjául szolgáló, jelen Adatkezelési Szabályzat megismerését lehetővé tette. A személyes adatok kezelése az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán, illetve vásárlás esetén a hozzájárulástól függetlenül, jogszabályon (Ptk, ill. Számviteli tv.) alapul.

Az adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:
–  Regisztráció esetén:  Vezetéknév és keresztnév, Felhasználói név,    Számlázási és/vagy szállítási cím, E-mail cím
–  Eseti vásárlás esetén: Vezetéknév és keresztnév, E-mail cím, Számlázási és/vagy szállítási cím
–  Panasz esetén: Vezetéknév és keresztnév, E-mail cím

A regisztrációt követően létrehozott Felhasználói fiók tartalmazza a Regisztráció során megadott adatokat és a Felhasználó korábbi vásárlásaira vonatkozó információkat.  A Felhasználói fiók megadott adatait a felhasználó jogosult módosítani.

Az adatkezelés célja a honlapon történő vásárlás során a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. A felhasználói fiók létrehozása esetén a vásárlások kezelése, nyilvántartása, módosítása.
Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja a panaszok nyilvántartása, kezelése és visszakeresése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen Adatkezelési Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek, vagy a hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kiadni, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi – azok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, amennyiben más személy nevével regisztrál, úgy az érintett hozzájárulását az adatközlő köteles beszerezni.
Az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az így megadott e-mail cím valóban az azt megadó érintetthez tartozik – ily módon jogosult azt vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.
Az adatrögzítés folyamatát az érintett maga irányítja, amennyiben az adatrögzítés során az érintett az adatrögzítés folyamatát akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással megszakítja, úgy az Adatkezelő köteles a rögzítést megszakítani, és az addig megadott személyes adatokat kivétel nélkül törölni.

10.5.    Az érintett jogai

10.5.1.    Az érintett joga, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog).

10.5.2.    Az érintett kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog). A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ez utóbbi esetben az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele a 2011. évi CXII. törvény 17.§ (2) bekezdése szerinti körülményeket.
Adatkezelő kötelezi magát, hogy legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, a Felhasználó kérelmére megadja a tájékoztatást.

10.5.3.    Az érintett joga, hogy kérelmére az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő mentesül a jelen pontban vállalt kötelezettség alól, ha a pontos személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

10.5.4.    Az érintett joga, hogy kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza
Ezen érintetti jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a törvényben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést

10.5.5.    Az érintett joga, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje.
Az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja ill. személyes adatainak törlését kérelmezi vagy jogszabály ezt elrendeli.

10.5.6.    Az érintett jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő, vagy valamely adatátvevő jogának, vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett tiltakozása alappal bír, az Adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni, és az adatokat zárolni, és mindazokat értesíteni erről a tényről, akik részére a személyes adatokat korábban továbbította.
Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat panasszal, amelynek adatai:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06 – 1 – 391-1400
Fax: 06 – 1- 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

10.6.    Az adatok módosítása és törlése, az adatkezelés időtartama

Az érintett bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatrögzítés időpontjáról, a kezelt adatok köréről, és a rögzítés módjáról.
A Felhasználói fiók megadott adatait a felhasználó bármikor jogosult módosítani (úgy azonban, hogy folyamatban lévő megrendelés esetén a cím, csak abban az esetben kerülhet módosításra, ha a szállítás teljesítését nem befolyásolja).
Az érintett bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatainak módosítását, továbbá azoknak az Adatkezelő adatbázisából való törlését az Adatkezelő jelen ÁSZF 1.1 pontjában megadott elérhetőségén.

Az adatrögzítés során megadott személyes adatok kezelése a rögzítés időpontjában kezdődik, és annak törléséig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Az adatkezelő a nem regisztrált vásárlók esetén az adatokat a vásárlástól számított 5 évig őrzi. Regisztrált felhasználók esetén ez a regisztráció törléséig, de maximum 5 évig áll fenn.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy vásárlás esetén a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:22. § értelmében a vásárlás napjától számított 5 (öt) évig kezeli a követelések és jogok érvényesítéséhez szükséges adatokat. Szintén vásárlás esetén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az adatkezelő a bizonylaton szereplő adatokat a mindenkor hatályos magyarországi számviteli jogszabályokban előírt ideig őrizni köteles.

10.7.    Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az adatfeldolgozás folyamatában gondoskodik az adatok biztonságáról, és megtesz minden olyan szervezési és technikai intézkedést, amelyek az adatok biztonságos tárolásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő technikai eszközzel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlenszerű megsemmisülés és sérülés, és az ebből következő hozzáférhetetlenné válás ellen. Olyan technikai védelmi eszközöket szükséges alkalmazni, amellyel – kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő módon biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó is jogosult. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe

10.8.    Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelő az általa, vagy az általa igénybevett adatfeldolgozó által észlelt adatvédelmi incidenst köteles 72 órán belül bejelenteni a Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. A bejelentés tartalmazza az incidens jellegét, – ha lehetséges akkor- az érintettek körét és számát, az érintett adatok körét, a valószínűsíthető következményeket, ill. az Adatkezelő tett vagy tervezett intézkedéseit.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja a honlapon való közzététel útján. Mentesül a tájékoztatási kötelezettség alól,
–     ha az incidenst megelőzően megfelelő – így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező – műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
–     ha az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,
–    ha az érintett (1) bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, vagy
– amennyiben a jogszabály a tájékoztatást kizárja.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

10.9.    A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül a jogszabályban meghatározott adatkezelési műveletek esetén az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

10.10.    Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzat hatályba lépését a társaság ügyvezetője rendeli el, és az a társaság honlapjára történő feltöltéssel válik hatályossá, ez vonatkozik a szabályzat jövőbeli módosításaira is.

 

11.    Egyéb rendelkezések

11.1.    Az OPTIMA 2747 mindenféle közlés nélkül módosíthatja az ÁSZF-eket. A módosítások azoknál az adásvételi szerződéseknél érvényesek, ahol a megrendelés a módosítások közzétételét követően lett indítva, és azoknál az árveréseknél, amelyek a módosítások közzétételét követően lettek kihirdetve.

Ezek az ÁSZF-ek a mai naptól azok visszavonásáig vagy módosításáig érvényesek.

11.2.    Az ÁSZF-ek magyar és angol nyelven készültek. A magyar és angol nyelvű verzió közötti eltérés esetén, az angol változatot kell mérvadónak tekinteni.

11.3.    Mind az ÁSZF-ekben található rendelkezéseket és mind az ezekkel kapcsolatosan felmerülő vitákat a magyar törvénnyel összhangban kell szabályozni és értelmezni.

11.4.    A Felek szerződésben állapítják meg a magyar bíróságok hatáskörét bármilyen az ÁSZF-ekkel kapcsolatosan felmerülő vita vonatkozásában.

11.5.    A Feleknek együtt kell működniük, hogy megelőzzék a közöttük megkötött adásvételi szerződéssel, aukcióval vagy ÁSZF-ekkel kapcsolatos vitákat. A Feleknek a legnagyobb erőfeszítésükkel kell arra törekedniük, hogy békés úton megoldjanak bármilyen vitát ide értve azt is, hogy alá vetik magukat a kompetens fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának, ha a Vevő Fogyasztónak minősül. A kompetens fogyasztóvédelmi hatóság a pest megyei hatóság az OPTIMA 2747 telephelye alapján. (cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; e-mail: [email protected], telefon: +36-1/269-0703).

11.6.    Amennyiben az ÁSZF-ek egy vagy több pontja részben vagy teljes egészében érvénytelennek és meg nem történtnek van téve, akkor ez nem vonja maga után olyan más ÁSZF pontok érvénytelenítését, amelyek érvényben vannak a Felek között.

11.7.    Bármilyen, itt nem szabályozott kérdés vonatkozásában a jelen törvények alkalmazandók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a kormányrendelet rendelkezéseire.

Utoljára frissítve: 2018 november

en_GB