Szállítás

4.5.    KÉZBESÍTÉS

4.5.1.    A vételár teljes kifizetése a kézbesítés előfeltétele.

4.5.2.    Az OPTIMA 2747 Kft 3000 Ft/db áron vállalja a galambok szállítását. Nagyobb tétel esetén megbeszélés tárgyát képezi. Érdeklődni a 06-30/253-93-09 telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen lehetséges. A vevő átveheti a galambokat az OPTIMA 2747 Kft telephelyén (i) vagy megszervezheti magának a galambok elszállítását. (ii)

4.5.3.    A szállítás időpontja a vételár kifizetését követő 14 napon belül kell legyen. A felek megállapodnak a szállítás pontos dátumának és idejének feljegyzésében ezen 14 napon belül. Ha a felek nem egyeznek meg a szállítás idejében, akkor a szállítás időpontja a vételár kifizetését követő 14. nap. (Amennyiben ez munkanapra esik. Ha ez a nap nem munkanap, akkor ez a szünnapot megelőző munkanap)

4.5.4.    Ha a vevő bármilyen késleltetést okoz a kézbesítés folyamán, az OPTIMA 2747 Kft értesítést küldhet a vevőnek e-mailen vagy postai útón az új szállítási határidő megadásával. Amennyiben az értesítésben megadott határidőig nem történik meg a kézbesítés, az OPTIMA 2747 visszaléphet az étékesítési és vásárlási megállapodástól (lásd 8.1. rész) Ebben az esetben az OPTIMA 2747 Kft eltávolíthatja az ‘eladva” kiírást a weboldalról az érintett galamb esetében és másik vevőnek értékesítheti a galambot.

Visszalépés esetén a vevőnek meg kell térítenie minden olyan költséget és kárt, ami a késedelem miatt felmerült.

4.5.5.    Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy az OPTIMA 2747 Kft telephelyén kívánja átvenni a galambokat, akkor a vevő személyesen vagy meghatalmazott személyen keresztül átveheti azt. A vevőnek vagy a meghatalmazottjának a megfelelő módon bizonyítania kell a galambok átvételének jogát.

A Felek közvetlenül a szállítás előtt közösen ellenőrzik a galambok állapotát.
A Felek rögzítik a Galambok birtoklási jogának átruházására vonatkozó részleteket.
Az OPTIMA 2747 Kft kézbesítéskor átadja a Vevőnek a vételár megfizetését igazoló számlát.

4.5.6.    Amennyiben az Ügyfél szervezi meg a galambok szállítását, akkor az Ügyfél visel minden a szállítással kapcsolatban felmerülő költséget.

Az OPTIMA2747 Kft átadja a Galamb iratait, beleértve a birtoklási jog átruházását és a vételár megfizetésére vonatkozó számlát a fuvarozónak
Az OPTIMA 2747 Kft nem vállal felelősséget a fuvarozó mulasztásáért illetve azon károkért, amelyek azt követően keletkeztek, hogy az OPTIMA 2747 Kft átadta a Galambokat a fuvarozónak.

4.5.7.    A Galambok Ügyfélnek vagy fuvarozónak történő átadása napjától az Ügyfél felel a Galambokat ért minden kárért és minden költségért, ami velük kapcsolatban felmerül. Ettől az időponttól fogva a Vevő jogosult a Galambokkal kapcsolatos hasznok élvezetére.

en_GB